Gangapurna mountain :


17th Jun, 2017 | Tourism Mail Crew


A view of Gangapurna mountain as seen from Nesyang Rural Municipality in Manang.